Pojistka na blbost od Generali

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání pro zaměstnance od Generali pojišťovny

Důležité upozornění: Dne 21. 12. 2019 se Česká pojišťovna a.s. přejmenovala na Generali Českou pojišťovnu a.s. Tato změna nemá žádný vliv na trvání pojistné smlouvy, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány.

Pro koho je pojištění na blbost od Generali výhodné a pro koho ne?

– Pojištění není výhodné pro lidi mladší 23 let (mají přirážku 30% k ceně) a lidi 24-27 let mají přirážku 15% k ceně
– Pokud je zaměstnanec se zaměstnavatelem osobou blízkou, pak je přirážka 30%
– Vyplatí se platit ročně (bez přirážky). Pokud budete platit pololetně, je zde přirážka 3% a čtvrtletně pak přirážka 5%.

Výluky z pojištění pro zaměstnance od Generali:

Výčet níže neobsahuje všechny výluky, ale pouze vybrané výluky. Kompletní seznam výluk naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách.
V Generali nelze pojistit :

 • Příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace
 • Piloty, letové dispečery, servis letadel a další podobná povolání
 • Vojáky z povolání
 • Zaměstnanci v oblasti IT a další obdobná povolání
 • Zaměstnance ve výrobním procesu, ale také na takové profese, jakými jsou např. projektanti, designéři, měřiči, konstruktéři a další obdobná povolání
 • Zaměstnanci pneuservisů a autoservisů
 • Zaměstnanci cestovních kanceláří a cestovních agentur

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Pojišťovna Generali zahrnuje do pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu:

 1.  Základní rozsah pojištění, které se vztahuje na povinnost pojištěného – zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli a to do max. 4,5 násobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku
 2. Připojištění pro:
  Řidiče => toto připojištění kryje škody způsobené zaměstnancem na motorovém vozidle (nebo na drážním vozidle či plavidle nebo přívěsu)
  – Pracovní stroje => toto připojištění kraje škody způsobené zaměstnancem při používání pracovního stroje (včetně škod i na tomto pracovním stroji).
  – Ztráta svěřených věcí => toto připojištění kryje škody způsobené zaměstnancem na nástrojích, ochranných pracovních pomůckách, a jiných věcech)
  – Pokuty a penále => toto připojištění kryje škody způsobené uložením pokuty zaměstnanci nebo penále správním orgánem

Kde pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance od Generali platí?

Pojištění kryje automaticky škody způsobené na celém světě. Je vhodné pro ty, kdo pravidelně jezdí na služební cesty do zahraničí.

 

V jednom roce uhradí pojišťovna max. škody v celkového sumě dvojnásobku sjednaného limitu.

 

Všeobecné pojistné podmínky

 

 

Nechce se vám pojištění sjednávat online? Nevadí!

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my pojištění sjednáme za vás!