Pojistka na blbost od ČPP

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu z výkonu povolání za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti za škodu ve třech variantách

  1. Standardní pojištění pro zaměstnance neřidiče nebo ostatní.
  2. Variantu pro zaměstnance, kteří řídí v zaměstnání jen občasně (i kolejová vozidla občasně).
  3. Variantu pro zaměstnance, kteří jsou profesionální řidiči nebo řidiči kolejových vozidel.

 

Pojištění se vztahuje na škody způsobené v ČR nebo v Evropě.

 

Spoluúčast na případné škodě, kterou zaměstnanec způsobí, je možná sjednat ve variantě 5 000,- pro neřidiče a pro řidiče pouze ve variantě 30% (min. 5 000,- ) !!!

!!! Pojištění je možné sjednat pouze klientům ČPP nebo v kombinaci s jiným produktem od ČPP!!!

Pojištění i pro brigádníky a studenty

Pojištění od České podnikatelské pojišťovny lze uplatnit při brigádě studenta/žáka. V tomto případě odpovídá student/žák podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákoníku práce. Toto pojištění lze sjednat maximálně na dobu 3 měsíců. Pojistné je tedy jednorázové.

 

Pozn. Žáci střední školy, středního odborného učiliště, odborného učiliště, vyšší odborné školy nebo učiliště nebo studenti vysoké školy odpovídají právnické nebo fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním (§ 391, odst. 1, zákoníku práce).

Vybrané výluky z pojištění pro zaměstnance od ČPP:

Kompletní seznam výluk naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách.

Všeobecné pojistné podmínky

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Nechce se vám pojištění sjednávat online? Nevadí!

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my pojištění sjednáme za vás!