Pojištění majetku podnikatele

Pojištění majetku podnikatele pojistí Vaše podnikání pro případnou škodu na majetku Vaší firmy.

Pojištění je určeno zejména pro drobné a střední podnikatele, tj. pro živnostníky, firmy a společnosti z nejrůznějších oblastí podnikání.

Pojištění majetku podnikatele kryje škody na majetku způsobené:

 • živlem (požár, výbuch, povodeň, vichřice, krupobití apod.)
 • krádež
 • vandalismus, tj. úmyslné poškození nebo zničení věci
 • poškození nebo zničení vlastních movitých věcí při dopravní nehodě, živelní události nebo odcizením, ke kterému došlo během silniční dopravy
 • přerušení provozu podniku – z důvodu živelní škody, odcizení nebo úředního zásahu
 • újmy způsobené jinému, za které pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu (újma na životě, zdraví nebo hmotné věci a následná finanční škoda vyplývající z takové újmy)

Nemovité objekty

 • budovy, ostatní stavby a jednotky
 • stavební úpravy v pronajatých prostorách 

Movité předměty – vybavení firmy 

 • nábytek a zařizovací předměty
 • zásoby materiálu, zboží, nedokončená výroba
 • věci vypůjčené nebo pronajaté, např. na leasing
 • dokumentace, software
 • finanční prostředky – peníze, platební karty, kolky, stravenky apod. 
 • cenné předměty – drahé kovy, drahokamy apod. 
 • věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty 

Elektronika

 • kancelářské vybavení – stacionární i přenosné
 • vybavení lékařských ordinací
 • různých strojů a přístrojů
 • měřících zařízení

Skla

 • okna, výlohy včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií apod.
 • skleněné stavební součásti, vitríny
 • světelné reklamy

A dále také

 • strojní a elektronická zařízení
 • vlastní peníze a ceniny při přepravě prováděné pověřenou osobou
 • zisk a stálé náklady podniku v případě přerušení jeho provozu
 • vlastní movité věci během silniční dopravy

Mohlo by Vás dále zajímat:

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění flotil

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Chcete znát cenu pojištění pro podnikatele?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a získejte bezplatnou kalkulaci na míru!