Pojištění pro stavebnictví

Pro obor stavebnictví nabízíme několik typů pojištění a to především Stavebně montážní pojištění, pojištění odpovědnosti pro stavební profese a dále pojištění majetku podnikatele.

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je vhodné pro pojištění menších nebo středních firem, jejichž náplní je ve velké většině více drobnějších stavebních nebo montážních zakázek

Pojištění je možné sjednat pro jedno stavební dílo nebo jako rámcovou smlouvu.

Jaké škody jsou stavebně-montážním pojištěním kryté?

 • Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob (vč. škod na podzemních a nadzemních vedeních) Následné finanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci či újmou na zdraví
 • Škoda či újma způsobená vadným výrobkem
 • Škody či újmy způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování
 • Škoda či újma způsobená třetí osobě zaměstnancem pojištěného nebo žákem na praxi
 • Škoda či újma, kterou utrpí žák či učeň na praxi u pojištěného
 • Škoda či újma způsobená pracovní činností stroje
 • Duševní útrapy
 • Regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenského (třetí osoby vyjma zaměstnanců)
 • Škoda na věci či újma na zdraví vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti vč. ručení vlastníka za správce komunikace
 • Pojištění odpovědnosti

Příklady škod kryté stavebně montážním pojištěním

 • Lešení není řádně zajištěno, spadne a poškodí sousední dům
 • Při stavbě není postupováno řádně dle projektu a stavba se zřítí, přičemž dojde ke zničení stroje další stavební firmy a sousedního domu • Firma provádějící výkop na chodníku jej řádně neoznačí, do výkopu spadne chodec, který se zraní a poškodí si oděv
 • Při montáži stropu stavební firma nepostupuje dle pokynů výrobce, strop se po čase zřítí a zničí celé vybavení domácnosti
 • Firma provádějící obklad koupelny použije nevhodné lepidlo, obklady se začnou odlupovat a poškodí baterie, vanu a další vybavení koupelny
 • Zaměstnanec pojištěného špatně uzavře přívod vody, voda prosákne a poškodí omítku v sousedních prostorách

Pojištění obecné odpovědnosti v podnikání

Jedná se o pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, které kryje povinnost nahradit škodu v souvislost s činností jeho podnikání.

Škoda v podnikání může být např. následující:

 • Škoda na věci
 • Škoda způsobená vadným výrobkem
 • Škoda na pronajatých nebo půjčených věcech vč. vozidel
 • Újma na zdraví třetích osob
 • Finanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci nebo zdraví
 • Čisté finanční škody
 • Škoda způsobená zaměstnancem pojištěného
 • Duševní útrapy
 • Regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávky nemocenské
 • Škoda v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti nebo vlastníka komunikace
 • Škody na životním prostředí, ekologické újmy

Pro koho je pojištění vhodné:

 • Prakticky pro všechny podnikatele
 • Zejména se jedná o pojištění odpovědnosti pro OSVČ a firmy činné ve:
  • Stavebnictví
  • Manuálních profesích

Majetkové pojištění pro podnikatele

Pojištění majetku pojistí Vaše podnikání pro případnou škodu na majetku Vaší firmy.

Pojištění je určeno zejména pro drobné a střední podnikatele, tj. pro živnostníky, firmy a společnosti z nejrůznějších oblastí podnikání.

Pro řemeslníky máme nabídku pojištění přesně na míru jejich potřebám. A to včetně pojištění nářadí, ať už se mu něco stane při práci nebo při přepravě autem na území ČR. Vyplatíme vám hodnotu nového kusu nářadí bez ohledu na stáří zničených věcí. A kryjeme vám záda i když způsobíte vy škodu někomu dalšímu.

Mohlo by Vás dále zajímat:

Pojištění profesní odpovědnosti pro architekty, projektanty a inženýry

Pojištění flotil

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Chcete znát cenu pojištění na míru?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a získejte bezplatnou kalkulaci na míru!