Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Povinnost prokázat finanční způsobilost mají od 22. 5. 2022 dopravci, pokud splní všechny tyto podmínky:

1) Provozují silniční dopravu vozidly, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny

2) Přepravují věci či zvířata

3) Jsou daná vozidla používána v mezinárodní silniční dopravě nebo při vnitrostátní silniční dopravě na území státu, v němž dopravce nemá sídlo (kabotáž)

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pojištění finanční způsobilosti dopravce není pojištění dopravce (nákladu)!!!

Limit pojistného plnění:

Limit pojistného plnění stanovuje dopravce v souladu s příslušným právním předpisem. Dopravce musí být v průběhu ročního účetního období schopen dostát svým finančním závazkům a prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami nejméně ve výši:

  • u vozidel nad 3,5 t 9000 Euro za jedno vozidlo a 5000 Euro za každé další vozidlo.
  • u vozidel s hmotností mezi 2,5 a 3,5 t, pak je limit pojištění stanoven na 1800 Euro.

Příklad ceny pojištění finanční způsobilosti dopravce

  • U dopravce s jedním vozidlem nad 3,5 t se cena pojištění pohybuje do 3 000,- Kč za rok.

Uvedený příklad je pouze ilustrační. Přesnou cenu Vám sdělíme na telefonním čísle 604 294 804.

Právní předpis

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví dopravy, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.

Mohlo by Vás dále zajímat:

Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění dopravce (nákladu)

Pojištění flotil

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Chcete znát cenu pojištění pro dopravce?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a získejte bezplatnou kalkulaci na míru!