Pojistka na blbost od České pojišťovny

Důležité upozornění: Dne 21. 12. 2019 se Česká pojišťovna a.s. přejmenovala na Generali Českou pojišťovnu a.s. Tato změna nemá žádný vliv na trvání pojistné smlouvy, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány.

Česká pojišťovna dělí pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance do třech hlavních skupin:

  1. S řízením (ve sk. s řidičským oprávněním B – osobní vůz, dodávka)
  2. Profesionálního řidiče s řízením více skupin (C, E, D)
  3. Zaměstnance, kteří neřídí služební vůz v zaměstnání

Pojištění je možné sjednat ve  variantách pro Českou republiku, Evropu nebo celý svět.

Spoluúčast na případné škodě, kterou zaměstnanec způsobí, je možná sjednat ve dvou variantách 10%, 20% nebo  30%.

Připojištění

Dále je k pojištění možno při-sjednat:

  1. Připojištění „Pokuty a penále“, které kryje náhradu škody způsobenou zaměstnavateli uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu (vč. prodlení).
  2. Připojištění „Ztráta svěřených věcí“: vztahuje se na nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné věci, které zaměstnavatel zaměstnanci svěřil (vč. pokutového bloku svěřenému zaměstnanci, který je zároveň orgánem veřejné správy).

Výluky (aneb na co se pojištění nevztahuje):

Mezi hlavní výluky patří:

  • Skladníci s obsluhou VZV: pojištění se nevztahuje na rozbité zboží vezené na VZV a nakládku a vykládku!!!!
  • Vadně vyrobené výrobky
  • Vadná kancelářská práce
  • Chybnou obsluhu strojů a nedodržení předepsaného postupu

Kompletní seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách.

Slevy

V ceně pojištění je zahrnuta sleva 20% za sjednání online nebo přes telefon!

Pojištění od České pojišťovny Vám sjednáme po telefonu!

Všeobecné pojistné podmínky

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Nechce se vám pojištění sjednávat online? Nevadí!

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my pojištění sjednáme za vás!