Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli

Aneb pojistka na blbost pro zaměstnance (blbenka).

Ze vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vyplývá mj. povinnost nahradit škodu, kterou zaměstnavateli způsobil svým zaviněním nebo opomenutím, a to podle pravidel zakotvených v zákoníku práce.

V případě takových nenadálých událostí chrání zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen nahradit svému zaměstnavateli pouze tzv. skutečnou škodu. Není povinen nahradit ušlý zisk ani jiné typy újem. Ušlý zisk hradí pouze v případech, kdy újmu způsobil úmyslně, což je z pojištění vyloučeno.

Co a kolik pojistit?

Povinnost zaměstnance nahradit zaměstnavateli škodu je maximálně 4,5 násobek jeho průměrného hrubého
měsíčního výdělku. Pojištěný by tedy měl volit výši limitu pojistného plnění s ohledem na toto zákonné omezení.

Při volbě rozsahu pojištění je nutno zohlednit charakter zaměstnancem vykonávané práce, a to zejména s ohledem na výluky z pojištění a možnost sjednat volitelná připojištění.

 

Porovnání pojistek odpovědnosti z výkonu povolání

 

Více informací v zákoně

Zákon, který upravuje odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli je zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (event. zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě; zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání).

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Sjednejte pojistku jednoduše po telefonu!

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my pojištění sjednáme za vás!