Pojištění odpovědnosti za škodu od Direct pojišťovny

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života od Direct Pojišťovny

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na:

-Újma na zdraví, což je újma způsobená na zdraví nebo usmrcením, případně újma spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či při usmrcení.
-Škoda na majetku, což je škoda způsobená na movitém, nemovitém majetku či poraněním či usmrcením zvířete.
-Jinou újmu, což je nehmotná újma, která vznikla přímým následkem újmy na zdraví či škody na majetku. Za jinou újmu považujeme také nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu.

Připojištění

K pojištění odpovědnosti z běžného občanského života můžete také připojistit:

  • Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
  • Pojištění odpovědnosti zvířete

Limity pojištění odpovědnosti za škodu

Limit na újmě na zdraví Škodě na majetku Jiné újmy
 5 000 000 Kč2 500 000 Kč500 000 Kč
 10 000 000 Kč5 000 000 Kč1 000 000 Kč
 15 000 000 Kč7 500 000 Kč1 500 000 Kč
 20 000 000 Kč10 000 000 Kč2 000 000 Kč
 25 000 000 Kč15 000 000 Kč5 000 000 Kč
Všeobecné pojistné podmínky

Pojištění můžete sjednat online zde:

Sjednat online

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Nechce se vám pojištění sjednávat online? Nevadí!

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my pojištění sjednáme za vás!