Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je vhodné pro pojištění menších nebo středních stavebních firem, jejichž náplní je ve velké většině více drobnějších stavebních nebo montážních zakázek.

Pojištění je možné sjednat pro jedno stavební dílo nebo jako rámcovou smlouvu.

Co je stavebně-montážním pojištěním pro stavebnictví kryto?

 • Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob (vč. škod na podzemních a nadzemních vedeních) Následné finanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci či újmou na zdraví
 • Škoda či újma způsobená vadným výrobkem
 • Škody či újmy způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování
 • Škoda či újma způsobená třetí osobě zaměstnancem pojištěného nebo žákem na praxi
 • Škoda či újma, kterou utrpí žák či učeň na praxi u pojištěného
 • Škoda či újma způsobená pracovní činností stroje
 • Duševní útrapy
 • Regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenského (třetí osoby vyjma zaměstnanců)
 • Škoda na věci či újma na zdraví vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti vč. ručení vlastníka za správce komunikace
 • Pojištění odpovědnosti

Příklady škod kryt pojištěním pro stavebnictví

 • Lešení není řádně zajištěno, spadne a poškodí sousední dům
 • Při stavbě není postupováno řádně dle projektu a stavba se zřítí, přičemž dojde ke zničení stroje další stavební firmy a sousedního domu • Firma provádějící výkop na chodníku jej řádně neoznačí, do výkopu spadne chodec, který se zraní a poškodí si oděv
 • Při montáži stropu stavební firma nepostupuje dle pokynů výrobce, strop se po čase zřítí a zničí celé vybavení domácnosti
 • Firma provádějící obklad koupelny použije nevhodné lepidlo, obklady se začnou odlupovat a poškodí baterie, vanu a další vybavení koupelny
 • Zaměstnanec pojištěného špatně uzavře přívod vody, voda prosákne a poškodí omítku v sousedních prostorách

Mohlo by Vás dále zajímat:

Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění profesní odpovědnosti

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Chcete znát cenu stavebně montážního pojištění na míru?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a získejte bezplatnou kalkulaci na míru!