Pojištění odpovědnosti za škodu od Uniqa pojišťovny

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života od Uniqa pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na

– újmy vzniklé jinému při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy na živém zvířeti)
– škody vzniklé jiné osobě poškozením nebo zničením věci
– jiné škody vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci (následná finanční škoda)
nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči (hrazené služby) ve prospěch třetí osoby a regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
– škody způsobené jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením nebo zničením věci (čistá finanční škoda) – sublimit plnění 100 000 Kč

Co je pojištěno:

– odpovědnost z vlastnictví, nájmu nebo správy budovy a pozemku
– odpovědnost stavebníka z provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí
– odpovědnost z činnosti v běžném občanském životě (zejména při vedení domácnosti)
– odpovědnost z držení drobných domácích zvířat, případně z jejich příležitostného opatrování

Pojištění kryje škody způsobené v celé Evropě.

Pojistné částky, na které se můžete pojistit

Limit plnění
1 000 000 Kč
5 000 000 Kč
10 000 000 Kč
15 000 000 Kč
20 000 000 Kč

Spoluúčast je možné si vybrat  buď 0 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč, 5 000 Kč nebo 10 000 Kč.

Jednou pojistkou ochráníte nejen sebe, ale také

  • manžela/-ku, druha/družku, registrovaného partnera
  • děti (do 27. roku ) pokud žijí ve společné domácnosti
  • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, osoby, kterým svěřil hlídání bytu nebo opatrování zvířete.

Pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky Infolist

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Chcete znát cenu pojištění odpovědnosti?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a získejte bezplatnou kalkulaci na míru!