Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti kryje škodu způsobenou poskytnutou odbornou službou.

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele, pojištění odpovědnosti pro OSVČ

V současné době se mnoho osob uchyluje k podnikání, neboť právě to představuje způsob, jak si rychle vydělat poměrně slušnou sumu a jak být sám sobě vlastním šéfem. Tyto osoby si však mnohdy neuvědomují, že podnikání je také dřina, kterou jim rozhodně nikdo neusnadní. Navíc, každý podnikatel plně zodpovídá za svou činnost, dodanou službu či výrobek. Někdy bohužel dochází k tomu, že podnikatel způsobí někomu škodu, již je následně povinen v plné výši uhradit. Nastane-li taková situace u drobných živnostníků, může být i likvidační. Z tohoto důvodu by se sjednání kvalitního pojištění odpovědnosti pro podnikatele, mj. OSVČ, nemělo v žádném případě podceňovat.

Obsah článku:

Komu je pojištění určeno a na co se vztahuje

Rozsah pojištění odpovědnosti podnikatelů a jeho možnosti

Na co se při výběru pojištění odpovědnosti podnikatelů zaměřit

Druh vykonávané činnosti a úroveň krytí

Výběr pojišťovny

Cena

Komu je pojištění určeno a na co se vztahuje

Pojištění odpovědnosti je určeno všem podnikatelům, kteří za peníze vyrábí zboží či dodávají služby.

Většina podnikatelských subjektů si jej sjednává za účelem:
a) krytí pojistného rizika, jež může být příčinou způsobení škody třetí osobě, či za účelem
b) splnění smluvních požadavků odběratelů, dodavatelů či subdodavatelů, kteří právě toto pojištění často požadují.

Pojištění odpovědnosti podnikatelů se vztahuje především na následující:

 • škody na zdraví či usmrcením,
 • škody na hmotných movitých věcech nebo objektech,
 • škody způsobené vadným výrobkem,
 • Škody na věcech převzatých za účelem provedení práce nebo půjčených
 • škody z výkonu vlastnických, nájemních a dalších obdobných vztahů,
 • finanční škody,
 • nebo na náklady právního zastoupení.

Dále se pojištění profesní odpovědnosti může vztahovat na:

 •  škody způsobené v rámci provozu vaší kanceláře (tzv. obecná odpovědnost);
 • na škody na převzatých dokladech (např.faktury klientů)
 • škoda na IT technice a movitých věcech
 • regresy zdravotních pojišťoven;
 • nemajetkovou újmu.

U vybraných profesí je sjednání pojištění odpovědnosti ze zákona povinné. Jedná se o pojištění profesní odpovědnosti vztahující se na firmy či OSVČ, jež v rámci své podnikatelské činnosti poskytují služby vyžadující určité odborné znalosti a vysokou míru zodpovědnosti. Typicky se jedná o advokáty, auditory, lékaře, tlumočníky aj.

Chcete kalkulaci pojištění na míru?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a dostanete porovnání nabídek ZDARMA!

Rozsah pojištění odpovědnosti podnikatelů a jeho možnosti

Na základě bohaté nabídky připojištění si mohou podnikatelé pojištění odpovědnosti rozšířit, a lépe se tak chránit před možnými finančními důsledky jimi způsobených škod. Konkrétní nabídka připojištění se odvíjí od zvolené pojišťovny, avšak jako příklad uvedeme alespoň ta nejčastěji poptávaná. Jedná se o připojištění odpovědnosti vztahující se na škody způsobené na:
– věcech užívaných, vnesených a odložených,
– životním prostředí, či
– na území většiny evropských států, případně kdekoliv ve světě s výjimkou USA a Kanady (zde hovoříme o tzv. Evropském pojistném krytí a Světovém pojistném krytí s výjimkou USA a Kanady).

Zajímavými doplňkovými připojištěními mohou dále být:
– pojištění přepravovaných věcí,
– pojištění strojů,
– pojištění elektronických zařízení,
– pojištění živelního přerušení provozu aj.

Na co se při výběru pojištění odpovědnosti podnikatelů zaměřit

Druh vykonávané činnosti a úroveň krytí

Při výběru konkrétního pojištění je potřeba zohlednit několik faktorů; mezi ty nejpodstatnější patří druh vykonávané činnosti a úroveň krytí. Na základě druhu vykonávané činnosti je vhodné – za účelem maximalizace pojistné ochrany – zvážit také specifická připojištění.

Při výběru pojištění by rozhodně neměla být určující jeho cena, ale úroveň krytí, která je spjata s nastavením pojistných limitů. Ty by měly odpovídat maximální možné škodě a většinou si je určuje sama podnikající OSVČ. Někteří odborníci se shodují na tom, že limity pojistného plnění by se měly sjednávat minimálně ve výši 10 až 20 milionů korun.

Výběr pojišťovny

Dalším faktorem pro výběr je samotná pojišťovna, neboť právě ta v případě vzniku škody projednává její úhradu s poškozeným a následně hradí jeho oprávněné nároky včetně dalších nákladů. Těmi mohou být náklady soudního řízení či právního zastoupení ve sporech, eventuálně náklady na léčení, jež na zdravotní péči vynaložila zdravotní pojišťovna.

V případě českých pojišťoven je nabídka pojištění odpovědnosti podnikatelů obdobná, avšak každý případ je posuzován a zpracováván individuálně dle potřeb a přání klientů. Problematika krytí rizik či výše pojistných částek se totiž subjekt od subjektu liší a z podstatné části záleží na konkrétním předmětu podnikatelské činnosti. Mezi nejoblíbenější pojišťovny patří:
– Axa,
– Allianz,
– Kooperativa,
– Generali Česká pojišťovna.

Chcete se o nabídce pojišťoven dozvědět více? Podívejte se do naší tabulky srovnání pojištění odpovědnosti.

Cena

Jak jsme již zmínili výše, cena by neměla být při výběru rozhodující, nelze však popřít, že se i přesto jedná o významný faktor. Výpočet ceny pojištění je do maximální možné míry individuální, neboť se při něm zohledňuje celá řada parametrů, a to:


– oblast podnikání a jeho rizikovost,
– výše příjmů podnikatele,
– pojistný limit,
– rozsah pojištění,
– spoluúčast,
– územní platnost pojištění.

Pro představu uvedeme přibližné roční ceny pojištění u tří vybraných profesí:
IT specialista: 5 000 Kč až 30 000 Kč.
Účetní: 2 000 Kč až 10 000 Kč.
Oblast stavebních prací: 2000,- Kč – 15 000,- Kč ročně.

Je zcela zřejmé, že se do pojištění vyplatí investovat, neboť v poměru k možné škodě je tento náklad relativně nízký. Navíc platí, že pojištění je náklad jako každý jiný, a tudíž je možno ponížit o něj daňový základ.

V posledních letech poptávka po tomto pojištění roste. Mluvčí pojišťoven se shodují na tom, že pojištění odpovědnosti za újmu – v případě potřeby včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání – tvoří vedle pojištění majetku základ podnikatelských smluv. Podnikatelé jsou si dobře vědomi toho, že samo pojištění riziku škody nezabrání, budou však díky němu schopni přečkat jistou nenadálou událost a nadále se rozvíjet.

Nabízíme pojištění profesní odpovědnosti pro tyto profese

Spolupracujeme s následujícími pojišťovnami

 • Česká Generali pojišťovna
 • ČSOB Pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Uniqa pojišťovna
 • plus další dle klientova požadavu

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Sjednání pojištění na míru

Kalkulaci profesní pojištění odpovědnosti připravujeme klientům na míru.

Nechte nám na sebe telefonní kontakt. My se vám ozveme a připravíme porovnání nabídek pojišťoven na míru podle vašich potřeb.

 

Chcete kalkulaci pojištění na míru?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a dostanete porovnání nabídek ZDARMA!