Pojištění odpovědnosti za škodu od Generali

Důležité upozornění: Dne 21. 12. 2019 se Česká pojišťovna a.s. přejmenovala na Generali Česká pojišťovna a.s. Tato změna nemá žádný vliv na trvání pojistné smlouvy, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány.

Pojištění odpovědnosti od Generali se vztahuje na:

– činnosti pojištěného v běžném občanském životě;
– vedení domácnosti a provozu jejího zařízení;
– držení a užívání jízdních kol;
– provozování sportovní rekreační činnosti;
– vlastnictví a používání legálně držených sečných, bodných a střelných zbraní;
– vlastnictví nebo opatrování krotkých a ochočených domácích zvířat s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat;
– příležitostného používání (nikoliv vlastnictví) plachetnic a jiných nemotorových plavidel
– provozu bezmotorových leteckých modelů do letové váhy 5 kg
– více viz.pojistné podmínky níže

Je možné sjednat připojištění, které kryje škody způsobeném psem, koněm nebo hospodářskými zvířaty.

Co je pojištěno?

– škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
– škodu na hmotné movité nebo nemovité věci;
– následnou finanční škodu;
– náklady právního zastoupení (v souvislosti s pojistnou událostí)
Pojištění občanské odpovědnosti nekryje čistou finanční škodu.

Pojištění kryje škody způsobené v České republice s možným připojištění i škod v Evropě.

Pojistné částky, na které se můžete pojistit:

Limit plnění
500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč
5 000 000 Kč
10 000 000 Kč

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Jednou pojistkou ochráníte nejen sebe, ale také:

  • manžela/-ku, druha/družku, registrovaného partnera
  • děti (do 30. roku ) pokud žijí ve společné domácnosti
  • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, osoby, kterým svěřil hlídání bytu nebo opatrování zvířete.

Pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Chcete znát cenu pojištění odpovědnosti?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a získejte bezplatnou kalkulaci na míru!