Pojištění odpovědnosti za škodu od Generali

Pojištění za škodu z běžného občanského života od Generali pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti od Generali se vztahuje na:

– činností pojištěného v běžném občanském životě;
– vedení domácnosti a provozu jejího zařízení;
– držení a užívání jízdních kol;
– provozování sportovní rekreační činnosti;
– vlastnictví a používání legálně držených sečných, bodných a střelných zbraní;
– vlastnictví nebo opatrování krotkých a ochočených domácích zvířat s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat;
– příležitostného používání (nikoliv vlastnictví) plachetnic a jiných nemotorových plavidel
– provozu bezmotorových leteckých modelů do letové váhy 5 kg
– více viz.pojistné podmínky níže

Je možné sjednat připojištění, které kryje škody způsobeném psem, koněm nebo hospodářskými zvířaty.

Co je pojištěno?

– škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
– škodu na hmotné movité nebo nemovité věci;
– následnou finanční škodu;
– náklady právního zastoupení (v souvislosti s pojistnou událostí)
Pojištění občanské odpovědnosti nekryje čistou finanční škodu.

Pojištění kryje škody způsobené v České republice s možným připojištění i škod v Evropě.

Pojistné částky, na které se můžete pojistit:

Limit plnění
500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč
5 000 000 Kč
10 000 000 Kč

 

 

 

 

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Jednou pojistkou ochráníte nejen sebe, ale také:

  • manžela/-ku, druha/družku, registrovaného partnera
  • děti (do 30. roku ) pokud žijí ve společné domácnosti
  • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, osoby, kterým svěřil hlídání bytu nebo opatrování zvířete.

Pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

 

Chcete znát cenu pojištění odpovědnosti?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a získejte bezplatnou kalkulaci na míru!