Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Komu je pojištění odpovědnosti za škodu občanů určeno

Je určeno každému člověku, který může způsobit újmu druhému.

Především se jedná o:

  • rodiny s dětmi, kdy děti způsobí škodu jinému např. v obchodě nebo na návštěvě
  • vlastníky zvířat, psů, koček
  • vlastníky nemovitosti
  • sportovce, především cyklisty a lyžaře (především lyžaři na zahraničních dovolených!)

Na co se pojištění odpovědnosti za škodu občanů vztahuje

Mezi typické události patří:
– vytopení souseda;
– ublížení jinému člověku při sportu (sražení lyžaře na sjezdovce);
– újma způsobená dětmi (rozbité okno při fotbalu);
– újmy způsobené zvířaty (pes někoho pokouše, vběhne do silnice a zapříčiní dopravní nehodu);
– nechtěně shozené věci všeho druhu atp.

 

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Stále více poškozených si je vědomo svých práv a nároků při způsobené škodě a důsledněji je po škůdci vymáhají.

Co kryje pojištění odpovědnosti občanů

Je potřeba vždy brát v úvahu nabídku konkrétní pojišťovny. Následující seznam je pouze ilustrační. Obvykle se od sebe nabídky jednotlivých pojišťoven liší.

Obvykle pojišťovny kryjí následující rizika:

– činností pojištěného v běžném občanském životě;
vedení domácnosti a provozu jejího zařízení;
– držení a užívání jízdních kol;
provozování sportovní rekreační činnosti;
– vlastnictví a používání legálně držených sečných, bodných a střelných zbraní;
– vlastnictví nebo opatrování krotkých a ochočených domácích zvířat a hospodářských zvířat;
– příležitostného používání (nikoliv vlastnictví) plachetnic a jiných nemotorových plavidel,
– provozu bezmotorových leteckých modelů do letové váhy 5 kg

Poškozený po vás může vymáhat:

– škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
škodu na hmotné movité nebo nemovité věci;
– následnou finanční škodu;
– náklady právního zastoupení (v souvislosti s pojistnou událostí).
– čistá finanční škoda.

Srovnejte si pojištění odpovědnosti:

Srovnání pojištění odpovědnosti za škodu

Detailní nabídky jednotlivých pojišťoven

 

Chcete znát konkrétní ceny pojištění odpovědnosti?

Nechte nám na sebe telefonní číslo amy vám připravíme nabídku na míru dle vašich požadavků!