Pojištění profesní odpovědnosti pro policisty

Při plnění služebních úkolů a při výkonu zaměstnání policisté takřka denně pracují se služebními vozy, drahými pomůckami či se svěřenými předměty, jež mají k dispozici. V případě, že zaměstnanec policie způsobí svému zaměstnavateli škodu, nese za tuto škodu odpovědnost a zaměstnavatel je oprávněn požadovat její náhradu.


Pojištění se vztahuje:

  • na odpovědnost za škodu, jež byla jinému způsobena na životě, zdraví nebo zničením či poškozením věci, případně na jinou majetkovou újmu plynoucí z těchto škod;
  • dále se vztahuje také na odpovědnost za škodu, jež byla způsobena držením, používáním či provozem motorových vozidel či přívěsů s přidělenou registrační značkou; jedná se však výlučně o škody, které byly policistou způsobeny při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s daným úkolem, a to na motorových vozidlech a přívěsech Policie České republiky.

Pojištění pro policisty je důležité především v souvislosti se služebními vozy, kdy policejní vozidla nemají havarijní pojištění. Je-li tedy jako viník za škodu spáchanou na policejním voze shledán jeho řidič, resp. policista, je povinen tuto škodu nahradit právě ten. Zvláštní komise přitom stanoví, jakou částku zaplatí onen viník-policista a jakou částku případně doplatí policie.


Tyto případy nejsou ojedinělé, neboť dopravní nehody se nevyhýbají ani policistům, což ostatně reflektuje následující graf:

Statistika nehodovosti policie

Stane-li se příslušník policie členem Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, získá pojištění u Generali České pojišťovny na škodu způsobenou zaměstnavateli v rámci pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Rovněž je pak pojištěn v rámci rizikového životního pojištění zahrnujícího pojištění následků úrazu, pracovní neschopnosti aj. Nabídku jiných pojišťoven naleznete v naší srovnávací tabulce týkající se pojištění odpovědnosti.


A jaká další pojištění v rámci profesní odpovědnosti lze sjednat, se dozvíte zde.


Tip! Nemáte-li o pojištění odpovědnosti z výkonu povolání dostatečný přehled, vyzkoušejte naši online kalkulačku.

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Sjednání pojištění na míru

Kalkulaci profesní pojištění odpovědnosti připravujeme klientům na míru.

Nechte nám na sebe telefonní kontakt. My se vám ozveme a připravíme porovnání nabídek pojišťoven na míru podle vašich potřeb.

 

Chcete kalkulaci pojištění na míru?

Nechte nám na sebe telefonní číslo a dostanete porovnání nabídek ZDARMA!