Na co se vztahuje a nevztahuje pojistka na blbost

Pojištění odpovědnosti rozlišujeme na pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě (tzv. pojistka na blbost), pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti a pojištění odpovědnosti podnikatelského rizika.

Pod pojištění odpovědnosti patří i klasické povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Nelze přesně říci, na co se vztahují pojistky na blbost, protože každá pojišťovna nabízí jiné krytí a připojištění. Níže naleznete nejčastější případy. Pamatujte ale, že přísloví výjimka potvrzuje pravidlo, platí v pojištění dvakrát 🙂

Pojistka na blbost (pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli) se vztahuje obvykle na následující oblasti:

 • nemajetkovou škodu na zdraví nebo škodu usmrcením
 • škodu na věci
 • následnou finanční škodu
 • čistě finanční škodu
 • náklady právního zastoupení

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Pojistka na blbost se vztahuje u různých pojišťoven na různé oblasti krytí a zároveň i různé pojišťovny nabízí různé připojištění v rámci pojistek na blbost.

Na co se pojistka na blbost NE-vztahuje

Opět musíme brát v potaz rozdílnou nabídku pojišťoven. Většinou se pojistky na blbost (pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance) nevztahují na níže uvedené oblasti.

Do závorky jsme pak uvedli výjimky, kde lze daný problém pojistit.

 • Vyrobení zmetku a vadného výrobku není možné obvykle pojistit (ale pojišťovna Generali nabízí krytí i vyrobení zmetku za příplatek)
 • Pojištění brigádníků (obvykle se pojistky na toto nevztahují, ale Generali za příplatek toto kryje)
 • Pojištění se nevztahuje na příslušníky jedné rodiny (například syn způsobí škodu v otcově firmě).
 • Pojištění se obvykle nevztahuje na škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním jakýchkoliv internetových služeb a hromadného zpracování dat, nefunkčností nebo chybou softwaru, programováním, viry a hackerstvím, a dále způsobenou zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích
  Toto pak dopadá na většinu zaměstnanců v oblasti IT a další obdobná povolání
 • Obvykle pojištění nekryje škody způsobené na pneumatikách a discích firemních kol.
 • Pojištění se samozřejmě nevztahuje ani na škody, které byly způsobeny úmyslně (např. úmyslné ničení majetku) či takové, jež vznikly pod vlivem alkoholu.
 • Vyloučeny jsou i škody způsobené hrubou nedbalostí, přičemž rozdíl mezi hrubou a přirozenou nedbalostí je obecně velice malý. Navíc to, co je u jedné pojišťovny definováno jako přirozená nedbalost, může být u druhé vnímáno jako nedbalost hrubá.

Srovnání pojistek na blbost

Pokud se právě rozhodujete, u jaké pojišťovny by pro vás bylo nejvýhodnější si pojištění odpovědnosti domluvit, sestavili jsme srovnání možností.

Ve stručnosti se jedná o:

Zajímavost!

V jednom roce uhradí pojišťovna max. škody v celkového sumě dvojnásobku sjednaného limitu (tedy pojistná částka je např. 100 000 Kč, pak pojišťovna uhradí škody v rámci jednoho roka do 200 000 Kč. I když těch škod bude pět, ale v sumě nesmí překročit 200 000 Kč).

 

Nevíte si rady s pojištěním odpovědnosti? Nevadí!

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my vám poradíme!