Pojištění nákladu

Pojištění nákladu (neboli pojištění odpovědnosti silničního dopravce; dříve též pojištění CMR) poskytuje komplexní pojistnou ochranu a případně asistenční služby těm silničním dopravcům a zasílatelům, u nichž – například v důsledku havárie, poruchy chladícího zařízení aj. – došlo v průběhu přepravy ke zničení nákladu. Při převzetí nákladu totiž za vzniklé škody odpovídá právě dopravce.

Komu je pojištění určeno?

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je určeno jak právnickým osobám, tedy akciovým společnostem či společnostem s ručením omezeným, tak i fyzickým osobám, jež podnikají v silniční nákladové dopravě.
Za účelem sjednání pojištění je však nutno disponovat udělenou koncesí k silniční dopravě, a to bez ohledu na to, zda se jedná o malou dopravu do 3,5 tun či velkou kamionovou dopravu.

Rozsah pojištění

Základní rozsah pojištění je dán nabídkou konkrétní pojišťovny, ve většině případů se však vztahuje na:

 • věcné škody na nákladu,
 • náklady vzniklé v souvislosti se zjištěním rozsahu a výše škody,
 • zachraňovací náklady (náklady na odvrácení hrozící události či zmírnění následků),
 • náklady právní ochrany.

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.

Připojištění

K základnímu pojištění lze samozřejmě sjednat celou řadu volitelných připojištění, jako jsou například připojištění škod, k nimž došlo:

 • při nakládce a vykládce zboží,
 • na rychle se kazícím zboží (např. ovoce a zelenina)
 • na přepravovaných strojích a elektronických zařízeních,
 • na přepravovaném zboží v důsledku prodlevy při jeho doručení,
 • odcizením během přerušení jízdy,
 • přepravou nebezpečného nákladu, třaskavin, výbušnin, ADR,
 • činností poddopravců aj.

Územní rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce lze nastavit jak na vnitrostátní dopravu, tak na dopravu mezinárodní, případně jejich kombinaci. Výjimkou nemusí být ani pojištění kabotážních přeprav.

Z tohoto důvodu existuje hned několik variant, z nichž si lze v rámci pojištění nákladu vybrat; jedná se o následující:

 • územní rozsah ČR,
 • územní rozsah Evropa bez států bývalého SSSR,
 • Evropa včetně států bývalého SSSR – pouze evropská část Ruska,
 • Evropa včetně států bývalého SSSR – s asijskou částí Ruska, či
 • jiný územní rozsah určený individuálně.

Délka trvání pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu lze sjednat jak krátkodobě, tedy na dobu kratší než jeden rok, tak dlouhodobě na dobu delší než jeden rok. Prodloužení smlouvy (neboli prolongaci) je přitom možno nastavit automaticky, jako je tomu u povinného ručení.

Asistenční služby

Některé pojišťovny nabízejí v rámci pojištění odpovědnosti silničního dopravce také různé asistenční služby; ty mohou zahrnovat například:

 • zajištění tlumočníka,
 • zajištění havarijního komisaře při nehodě,
 • zajištění a úhradu nákladu za přeložení přepravovaného zboží, za přistavení náhradního přepravního vozidla, vyproštění vozidla a další.

Výluky z pojištění

Stejně jako u jiných druhů pojištění, i zde se setkáme s množstvím výluk, u nichž nelze požadovat pojistné krytí. Jedná se například o následující pochybení:

 • použití nevhodného či vadného obalového a tlumícího materiálu a špatně provedený způsob balení,
 • provedení vadného uložení nákladu s nevhodným způsobem dopravy,
 • existence zjevné i skryté vady, již měl přepravovaný předmět ještě před přijetím k přepravě,
 • řízení nákladního vozidla osobou, jež nedisponuje předepsaným oprávněním k řízení takového motorového vozidla atp.

Co při sjednání smlouvy odpovědnosti silničního dopravce zvážit?

V případě sjednávání pojištění nákladu je potřeba mít na paměti především to, že se nabídky – a stejně tak i výluky z pojištění – pojišťovna od pojišťovny liší.

Při výběru si proto musíte dát pozor zejména na limit pojistného krytí, volbu správné výše spoluúčasti, kterou toto pojištění vždy obsahuje, a v neposlední řadě byste si měli v obchodních podmínkách zkontrolovat, zdali vámi vybraná pojišťovna kryje také škody, jež byly způsobeny odcizením či zmizením nákladu. Pokud takové škody nekryje, je vhodné zvážit doplňkové připojištění.

Důležitým kritériem výběru je přirozeně také cena za pojištění nákladu. Její výše se odvíjí od různých faktorů, jako jsou:

 • výše pojistné částky,
 • počet vozidel,
 • územní rozsah,
 • zvolená připojištění, či
 • škodní historie klienta.

Příklady ceny pojištění nákladu pro 1 vozidlo

PojišťovnaPojistná částkaÚzemní rozsahSpoluúčastVýsledné pojistné
A1 000 000 KčEvropa + ČR10 % min. 10 000 Kč5 580 Kč
B1 000 000 KčEvropa + ČR10 % min. 10 000 Kč6 300 Kč
C1 000 000 KčEvropa + ČR10 % min. 10 000 Kč7 245 Kč
D1 000 000 KčEvropa + ČR10 % min. 10 000 Kč8 000 Kč
E1 000 000 KčEvropa + ČR10 % min. 10 000 Kč9 000 Kč
F1 000 000 KčEvropa + ČR10 % min. 10 000 Kč9 355 Kč

 

Spolupracujeme s předními pojišťovnami na českém trhu a zajisté pro vás najdeme to nejvhodnější řešení. Na našich stránkách uvádíme – mimo jiné – srovnání pojištění odpovědnosti různých pojišťoven.

Tip! Podívejte se také, na co a jak se sjednává pojistka na blbost pro řidiče.

Srovnejte pojistky na blbost během 1 minuty ještě dnes31. 10. 2020Porovnej nabídky pojistění

 

 

Nechce se vám pojištění sjednávat online? Nevadí!

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my pojištění sjednáme za vás!