Jak vypovědět pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti

Pojistnou smlouvu lze vypovědět v souladu se zákonem, Vaší pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami zpravidla jedním z následujících způsobů:

  • do 2 měsíců od uzavření (sjednání) pojistné smlouvy, pojištění pak zaniká uplynutím 8-denní výpovědní doby
  • nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, pojištění pak zanikne uplynutím tohoto pojistného období
  • do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události pojistiteli, pojištění pak zaniká uplynutím 1měsíční výpovědní doby
  • jiné důvody: ztráta pojistného zájmu (např. odchod do důchodu)

Výpověď pojištění

Pojistná smlouva se vypovídá písemnou výpovědí. V ní je obvykle uvedeno číslo smlouvy, Vaše identifikační údaje a text výpovědi viz. níže.

Text výpovědi:

Věc: Výpověď pojistné smlouvy č……………………

Dobrý den,

zdvořile žádám o výpověď výše uvedené smlouvy pojištění odpovědnosti z výkonu povolání k výročí smlouvy.

Děkuji za vyřízení žádosti.

Dne…… podpis

Jak se výpověď podává

Výpověď se zasílá odespaná na adresu pojišťovny. Můžete ji odnést také na pobočku pojišťovny. Některé pojišťovny také přijimají výpověď elektronicky – nascanovanou a zaslanou emailem. V neposlední řadě můžete výpověď zaslat datovou schránkou.

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.