Pojistka na blbost od Ergo pojišťovny

Ergo pojišťovna dělí pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance do třech hlavních skupin:

  1. S řízením (ve sk. s řidičským oprávněním B – osobní vůz a řídí vozidlo max.50% své pracovní doby) POZOR: Vozidlo musí mít havarijní pojištění.
  2. S řízením vozidla ve sk. B i k soukromým účelům – nabídky na vyžádání po telefonu. POZOR: Vozidlo musí mít havarijní pojištění.
  3. Zaměstnance, kteří neřídí služební vůz v zaměstnání

Ergo pojišťovna NEnabízí tarif pro profesionální řidiče.

Pojištění je možné sjednat s územní platností celý Svět.

Spoluúčast na případné škodě, kterou zaměstnanec způsobí, je možná sjednat ve dvou variantách 1000,- (pro neřidiče) nebo 3000,- nebo 5000,- pro řidiče.

Připojištění

Dále je k pojištění možno při-sjednat:

Připojištění „Ztráta svěřených věcí“: vztahuje se na nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné věci, které zaměstnavatel zaměstnanci svěřil (vč. pokutového bloku svěřenému zaměstnanci, který je zároveň orgánem veřejné správy).

Výluky (aneb na co se pojištění nevztahuje):

Mezi hlavní výluky patří:

  • Na naloženém nákladu mimo dopravní nehodu
  • Vadně vyrobené výrobky
  • Vadná kancelářská práce
  • chybné ekonomické kalkulace a nákladové kalkulace
  • Schodek na svěřených hodnotách (manko, peníze, ceniny)

Kompletní seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách.

Všeobecné pojistné podmínky

Pojištění od Ergo pojišťovny Vám sjednáme po telefonu!

 

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.